WolfSoul

162 teksty – auto­rem jest Wol­fSoul.

Kartka złożona 8 razy.

Koło życia, mniej­sze zło,
W po­goni za szczęściem , Ste­ven Con­rad.
Wokół sztuczne tło,
Choć bra­kuje głosu – Bądź spokojna…

Myślę o wszys­tkim, kończąc na niczym, Sokrates.
Lecz tyl­ko tam mogę widzieć nas razem.
Złote za­sady, w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 stycznia 2018, 21:10

Gwiazdka, scena pierwsza, dubel dwudziesty trzeci

Opo­wiem Wam pokrótce
to co już pew­nie wiecie,
co dom to tradycja
tu­taj daj­my cięcie.

Dziecięca magia,
prze­poczwarze­nie,
piekące płat­ki śniegu
Już nie pier­wszy plan na scenie.

Gwiaz­dka na niebie
pew­nie już świeciła,
przyk­ry­ta smogiem
lecz w do­mysłach była.

Ra­dość za­mieniona w żal,
żal [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 grudnia 2017, 17:44

Ostatni pocałunek na dobranoc.

Zmieniłam swe lokum
Pew­nie wiesz o tym
Pus­te mieszkanie
Sa­me kłopoty.

Ja­dałam sama
W naszym salonie
Sy­piałam sama
Cza­sami z kotem.

Nasze zdjęcia
Przyk­ryłam niedbale
Ubraniami
Twoim zapachem.

Nie myślałam nigdy
Że ktoś mi Cię skradnie
Chciałam byś był
Ze mną na zawsze.

Nie ścierałam kurzów
Podłóg nie myłam
Pochylona [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 października 2017, 23:41

Monolog do Pustki

Jak wyglądają z Tobą dni?
Nikt mnie o to jeszcze nie pytał.
Niczym prze­rywa­ne sny,
Zwieńczo­ne zaw­sze koszmarem.

Wówczas błądzę pośród wspomnień,
Noszę je­go ubrania,
Piję z je­go kubka,
Szu­kam obok z rana.

I cho­ciaż jes­teś Ty,
Mogłybyśmy wspólnie ja­dać śniadania,
Chociaż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 września 2017, 22:48

Ten_obcy

T(on)ą w swym krzyku
Spoj­rze­nie w żalu skąpane
Próbując udowadniać
Dopasowanie….

Nieza­leżnie od wyniku
„za łat­wo przyszło”
ściem­niałeś o relacjach
o tym, że bar­dzo kochałeś…

Mówiłeś o rzeczach
tak wielu – mrowisko
Czas pokazał…
najzwyczaj­niej wszystko

Tra­ciłeś powoli
Mo­je uczucia
Szas­tałeś na strony
Żądając współczucia?!

Jes­teś nożem - ska­leczyłeś mój palec
Tak zdarza się w kuchni
Wyszedł za­kalec.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 lipca 2017, 00:04

"Słodki kotku"

Szla­jam się jak kot
po pus­tym mieszkaniu
uni­kając każdej
z ot­wartych przestrzeni…

Ocieram się o meble
ściany i drzwi
bez przyjemności,
beznamiętnie.

Nas­ta­wiam uszu by kłaść
z pow­ro­tem na smutną głowę,
szko­da myśli… tych kłamstw
po­dawa­nych właści­ciela słowem.

Stąpam więc jak kot
po no­wym mieszkaniu…

Głaszczą mnie i karmią
lecz czy wiedzą coś - o kochaniu…

Sta­re jak nowe
tyl­ko szu­kam cieni
nie przypuszczałam,
że tak wiele się zmieni…

. . .

Cza­sem upo­luję
ko­mara, brzęczącą muchę
dlacze­go mnie oddałeś
wciąż nie rozumiem… 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 czerwca 2017, 18:12

Kim jesteście?

Mi­mo, że to niełat­we pytanie…
Podzi­wiam i do­ceniam Was za to,
Że…

Mod­li­cie się o lęk
pokładając os­tatnie nadzieje
w zmianach,
przed który­mi się bronicie.

Wasze kręgosłupy
dos­tają skoliozy
pod ciężarem ciężkich
od myśli głów.

Łamiecie żeb­ra częściej
niż paznokcie
od łomo­tu serca
w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 czerwca 2017, 16:18

Paso Doble

Za­tańcz ze mną,
Nad wzburzoną wodą.
Zde­cydo­wanym ruchem,
Wzniećmy do cna ogień.

Kocha­nie wal­czysz choć pragniesz…
Od­pychasz by przyciągnąć…
Mówisz, a milczysz….
Ra­zem stwórzmy wolność…

Nie żałuj­my chwil.
Zaak­ceptuj­my słabości.
Nie znaj­dując miej­sca,
Dla niepew­ności.

Kochanie…
Ponieważ…
Widzę…

Two­je oczy…
Nieus­tannie in­nej barwy.
Usta…
Nieus­tannie innego [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 1 czerwca 2017, 18:39

W ludziach tkwi nieziem­ska moc, szyb­ko stają się so­bie obcymi... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 maja 2017, 22:48

Sztorm w pogodną noc

Po­wiedz mi jedno…
Mo­ja Najdroższa
Dlacze­go to robisz?
Dos­tałaś rozkaz?
Ile bólu…
Skry­wasz w swym wnętrzu?
Chciałabym pomóc..
To­warzyszyć Ci w deszczu…
Wiesz, że Cie kocham
Potrzebuję…
od dziec­ka widzę
Jak się rujnujesz…

Po­wiedz dlaczego?
Mo­ja Najmilsza,
Wle­wasz w siebie,
to co zabija…
Wiem, że Ci ciężko.
Zgrywasz [...] — czytaj całość

wiersz • 5 maja 2017, 19:37

WolfSoul

"Myśliwy jeszcze ma broń i trzyma smycze, Lecz las jest nasz i łąki też są nasze. Wilk wolny wyje, na smyczy pies skowycze, I bać się musi i swoich braci straszyć Odtwórz Odtwórz Odtwórz ''Wilku! Pieknyś w stworzeniu, Ty dziki i pełen tajemnic. A w moich myślach, w mniemaniu poznałam Ciebie do głębi.''

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

WolfSoul

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 stycznia 2018, 21:10WolfSoul do­dał no­wy tek­st Kartka złożona 8 ra­zy.  

20 grudnia 2017, 18:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gwiazdka, sce­na pier­wsza, du­bel [...]

20 grudnia 2017, 17:44WolfSoul do­dał no­wy tek­st Gwiazdka, sce­na pier­wsza, du­bel [...]

10 grudnia 2017, 15:52Kedar sko­men­to­wał tek­st Ten_obcy

11 października 2017, 23:41WolfSoul do­dał no­wy tek­st Ostatni po­całunek na dob­ra­noc.  

21 września 2017, 10:56PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Monolog do Pus­tki

20 września 2017, 22:48WolfSoul do­dał no­wy tek­st Monolog do Pus­tki

10 lipca 2017, 22:25Recon sko­men­to­wał tek­st Ten_obcy

8 lipca 2017, 13:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ten_obcy

1 czerwca 2017, 22:53yestem sko­men­to­wał tek­st Paso Dob­le